Dicționar

ADN

– (în limba engleză – DNA) acid deoxiribonucleic

ARN

– (în limba engleză – RNA) acid ribonucleic

Bacteriocină

– (în limba engleză – bacteriocin) peptidă de dimensiuni mici cu rol în comunicarea dintre bacterii. Bacteriocinele sunt și arme de atac a bacteriilor dintr-o anumită specie împotriva altor bacterii din aceeași specie. Bacteriocinele au stârnit interesul comunității științifice datorită potențialului pe care îl au în a înlocui antibioticele.

Biologie evolutivă

– (în limba engleză – evolutionary biology) ramură a biologiei care studiază începuturile vieții și diversității pe Pamânt

Biologie sistemică

– (în limba engleză – systems biology) ramură nouă a biologiei, care a început să se dezvolte dupa anul 2000, odată cu apariția noilor ramuri ale științei numite „omice”. Este uneori definită în antiteză cu biologia moleculară. Propune studierea organismelor per ansamblu, ca un tot unitar, făcând legătura dintre genom, proteom, metabolom. Îmbină simulările pe calculator cu rezultatele experimentale cu scopul de a face predicții despre un anumit organism sau o anumită parte a acestuia. Pentru aprofundarea conceptului recomandăm cartea lui Bernhard Ø. Palsson, „Systems Biology: Properties of Reconstructed Networks”

Competență

– (în limba engleză – competence) abilitatea unei celule de a asimila ADN străin din mediul înconjurător (sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Competence_(biology))

Fazare

– (în limba engleză – phasing) În secvențierea genomică, fazarea se referă la atribuirea corectă a variantelor (en. variants) și a alelelor cromozomilor care provin de pe partea maternă sau paternă.

Flagel

– (microbiologie) Filament mobil protoplasmatic care servește ca organ de locomoție

Genă

– (în limba engleză – gene) o secvență de nucleotide care este transmisă ereditar

Genomică

– (în limba engleză – genomics) știință care se ocupă cu studiul genoamelor. Cantitatea de informație din genomică a crescut spectaculos în ultimii ani odată cu perfecționarea tehnologiei de secvențializare a ADN-ului. Se anticipează că în viitorul apropiat un întreg genom uman va putea fi secvențializat la prețul de 1000 $. Baza de date  GenBank a NIH (Institutul Național de Sănătate din Statele Unite) conținea în aprilie 2011 135 440 924 secvențe ADN.

Metabolit

–  (în limba engleză – metabolite) moleculă cu dimensiuni reduse care este un produs intermediar sau produs finit al metabolismului. Proteinele nu sunt metaboliți

Metabolomică

– (în limba engleză – genomics) știință care se ocupă cu studiul metaboliților

Metacomunitate

– în ecologie, totalitatea tuturor comunităților interconectate dintr-o anumită zonă

Metagenomică

– știința care se ocupă cu studierea materialului genetic extras direct din mediul înconjurător (fără cultivarea organismelor în mediu de laborator)

Nucleotidă

– (în limba engleză – nucleotide) se referă la una dintre cele patru molecule („litere”) care compun ADN-ul (Adenină, Citozină, Timină sau Guanină) sau ARN-ul (Adenină, Citozină, Uracil sau Guanină)

Omice

– (în limba engleză – omics) noi ramuri ale științei care înclud genomica, proteomica, metabolomica. Se referă la științele care generează cantități uriașe de date, care pot fi interpretate doar cu ajutorul programelor software.

Operon

– (în limba engleză – operon) o serie de gene a căror transcriere este inițiată de o singură proteină promotor (la bacterii)

Patogenie 

– (în limba engleză – patogenesis) Ramură a patologiei care se ocupă cu studierea mecanismului de producere și de evoluție a bolilor (sursa http://dexonline.ro/definitie/patogenie)

Proteomică

– (în limba engleză – proteomics) știință care se ocupă cu studiul proteinelor

Secvențierea ADN-ului

– (în limba engleză – DNA sequencing) determinarea nucleotidelor din componența ADN-ului

Spliceosom

– (în limba engleză – spliceosome) Spliceosomul este o proces molecular complex care are loc, în general, în nucleul organismelor eucariote. Spliceosomul este compus din complexe de proteine și ARN specific (snRNA). Spliceosomul elimină intronii din pre-ARN-ul mesager transcris.

Sporulație

– (în limba engleză – sporulation) Proces de formare a sporilor; mod de reproducere asexuată prin spori (sursa http://dexonline.ro/definitie/sporula%C8%9Bie)

Transcriere

– (în limba engleză – transcription) proces prin o secvență de ADN este copiată în ARN

Translație

– (în limba engleză – translation) proces prin care o secvență de ARN mesager este procesată de ribozom având ca rezultat o secventă de aminoacizi, care pot rezulta mai târziu într-o proteină

Virulența 

– (în limba engleză – virulence)  însușire a microbilor patogeni de a se înmulți în țesuturile vii ale organismului, rezistând la reacțiile de apărare ale acestuia (sursa http://dexonline.ro/definitie/virulenta)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.