„Biologie sistemică” și nu „Biologia sistemelor”

Cum ați traduce „Systems Biology”? Două definiții a „Systems Biology” din literatura de specialitate:

Systems biology este știința care are ca obiectiv înțelegerea felului în care macromolecule prind viață atunci când fac parte dintr-un sistem” (1)

Systems Biology nu se axează pe componente, ci pe natura legăturilor dintre ele și pe structura rețelelor care rezultă din asamblarea acestor legături.” (2)

Este important de înțeles că „Systems Biology” nu este echivalent ca înțeles cu „Systems Biology” (observați apostroful ) și nici cu „Biology of the Systems”, și deci nu poate fi tradus în limba română în „Biologia sistemelor” (cazul genitiv).

Definiția din DEX a cuvântului „sistemic” pare să ne ajute la traducere și pare să fie în acord cu definițiile (1) și (2) de mai sus  : SISTÉMIC, -Ă adj. 1. referitor la sistem; cu caracter de sistem. 2. care are în vedere elementele globale, faptele în ansamblu.

În plus, Facultatea de biologie din cadrul Universității București organizează un program de masterat intitulat Biologie sistemică, axat pe „cercetarea genomică, transcriptomică, proteomică, investigare funcţională moleculară şi celulară folosind tehnici de investigare moderne integrate cu analiza bio-informatică, modelare matematică şi evaluare statistică; cercetari de ecologie sistemică sau eco-complexitate”, ceea ce e chiar Systems Biology.

Bibliografie

(1) „Systems Biology is the science that aims to understand how biological function absent from macromolecules in isolation, arises when they are components of their system.”(Westerhoff, H.V. et al., 2009. Systems biology towards life in silico: mathematics of the control of living cells. Journal of mathematical biology, 58(1-2), pp.7–34.)

(2) „Systems Biology is not focussed on the components themselves, but on the nature of the links that connect them and the functional states of the networks that result from the assembly of such links ” (Systems Biology: Properties of Reconstructed Networks -Bernhard O. Palsson)

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.